Stedin

Het complexe elektriciteitsnetwerk van Stedin bestaat onder meer uit 20.000 midden-spanningsruimten en daarnaast 200 transportstations en circa 2000 distributieverdeelstations voorzien van meet- en monitoringsapparatuur voor het verzamelen van uiteenlopende data. Een stroom aan informatie waarmee het elektriciteitsnetwerk continu gemonitord wordt: om incidenten te voorkomen, om direct te kunnen handelen bij storingen en voor het bepalen van de vermogensstromen.

Om al deze informatie en in het bijzonder waarschuwingssignalen zonder enige vorm van vertraging op de juiste stations te krijgen, is een goed doordachte, feilloos werkende datacommunicatie-infrastructuur onmisbaar. Stedin heeft daarom in het gehele verzorgingsgebied een datacommunicatienetwerk uitgerold, deels met glasvezel- en koperbedrading en deels draadloos.

Door onder andere een toenemend aantal storingen kwam aan het licht dat meerdere netwerkcomponenten binnen het datacommunicatienetwerk aan vervanging toe waren.De vraag vanuit Stedin leek dan ook simpel: vervang de netwerkcomponenten die aan vervanging toe zijn. De realiteit is anders. De bedrijfswaarden van Stedin (waaronder verantwoord en risico-gebaseerd investeren), het innovatieve karakter van het bedrijf, de verplichting om de werkzaamheden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit te voeren en de aanbestedingsplicht wegens de omvang van het project, maken deze ogenschijnlijk simpele opdracht een stuk complexer.

Een mooie uitdaging voor een team aan specialisten van verschillende expertises – van visie en strategie tot en met beheer. Lees hieronder hoe dit grootschalige project stapsgewijs is uitgerold of kies voor een van de individuele disciplines voor meer details.