Architectuur

Vanuit een klantbehoefte naar een passende architectuur

Een IT- of OT-infrastructuur bestaat tegenwoordig uit een complexe samenstelling van onderdelen. En die complexiteit wordt alsmaar groter. De combinatie van fysieke en virtuele infrastructuren ten behoeve van netwerken, dataopslag en beveiliging, maar ook de data en de informatie zelf, kunnen we niet meer als losse onderdelen benaderen. In vrijwel elke situatie moeten we de architectuur in zijn volledige samenhang ontwerpen en/of toetsen. De architecten zijn de experts die hiervoor de kennis in huis hebben. Bij Quality hebben wij de expertise in drie disciplines onderverdeeld:

 • Business architect
 • Solution architect
 • Datanetwerk & Security architect
"Mijn uitdaging is om uw behoefte te vertalen naar een passende architectuur"

Business architectuur

Onze business architect helpt een opdrachtgever bij de allereerste uitwerking van een gewenste (technische) strategie en visie. Voor het opstellen van een business architectuur verdiepen onze mensen zich intensief in de betrokken bedrijfsprocessen en de wijze waarop de infrastructuur deze kan ondersteunen. Daarvoor voert de business architect uitgebreide gesprekken met ‘uw business’: wie zijn de stakeholders, wat zijn de (toekomst)plannen, welke investeringen zijn er gepland, welke oplossingen zijn er nu, enzovoorts.

De belangrijkste informatie die een business architect nodig heeft:

 • De klantbehoefte (nu en in de toekomst).
 • Wie zijn de stakeholders (welke partijen hebben een ‘stem’ in het proces).
 • Inzicht in de ‘as-is’ situatie.
 • De geraakte systemen en processen om een integrale aanpak te waarborgen.
 • De governance-regels; wat is het beleid, wat zijn uw voorschriften, eisen en wensen.
 • De ontwikkelingen en de bestaande oplossingen in de markt.

Uiteindelijk zorgt de business architect voor een uitgewerkt visie- en strategiedocument waarin de klantbehoefte vastligt. Ook beschrijft dit document de oplossingsrichting en bijbehorende benefits ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij houdt het rekening met het minimaliseren van de risico’s en de impact op uw organisatie bij de migratie en instandhouding (beheer). Kortom, het visie- en strategiedocument sluit naadloos aan op uw bedrijfsstrategie, roadmap en investeringsplannen.

Solution architectuur

Onze solution architect beschrijft – op basis van het opgestelde visie- en strategiedocument – het doel, de functie en de kosteneffectiviteit van een oplossing, maar ook de beste manier waarop we een dergelijke infrastructuur kunnen ontwerpen of toetsen. Bij solution architectuur helpen we u, de opdrachtgever, bij het helder krijgen van de eisen en wensen voor de infrastructuur. Dit start met:

 1. Identificatie van alle gebruikers van de infrastructuur
 2. Wie mag er iets van vinden, en wat zijn hun wensen/eisen.

Als die informatie bekend is, kunnen we de volgende stappen zetten. Deze bestaan onder meer uit:

 • Opstellen van een programma van eisen.
 • Ontwerpen van de architectuurblauwdruk.
 • Helpen bij de selectie van hardware en/of software, of de leveranciers.
 • Ontwerpen van de OTAP, de ontwikkel-, test-, acceptatie- en productie-omgeving.

Datanetwerk & Security architectuur

Het doel voor onze datanetwerk & security architect is het ontwerpen van een oplossing door het opstellen van een functioneel ontwerp. Dit functioneel ontwerp heeft zijn basis in uw architectuurblauwdruk. Elke beschrijving verwijst naar de uitgangspunten en eisen die in de blauwdruk zijn opgenomen.

Het functioneel ontwerp dat de datanetwerk & security architect oplevert, bevat informatie over de structuur en opzet van een technische oplossing. Pas als die informatie op een rij is gezet, en dus zijn fundament heeft in de architectuur, gaan onze consultants en uiteindelijk ook de engineers, samen met uw specialisten, met de technische uitwerking aan de slag.


Heeft u een vraagstuk dat een professionele blik vereist?
Quality
Barbizonlaan 45a
2908 ME Capelle a/d IJssel
Nederland
Tel: +31 (0)10 7142531
KvK 54945518 – Rotterdam

Privacy verklaring