Quality is Connecting Knowledge

home-blauwe balk-Quality.svg

Algemene voorwaarden Quality Consulting B.V.

Quality neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Quality behandelt en beveiligt de toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig en leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Deze privacy verklaring is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van Quality.

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens door Quality worden verwerkt, met welk doel en hoe dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Onder ‘Quality’ wordt verstaan: Quality B.V., Quality Projects B.V., Quality Consulting B.V., Quality Caribbean B.V. en Quality Staffing B.V..

Quality is gevestigd te:
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
010 – 714 2531

Wanneer verwerkt Quality welke persoonsgegevens?

 • In het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten.
  • Alle persoonsgegevens om de personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
  • Gegevens vanuit het cv om de geschiktheid voor een functie/opdracht te beoordelen.
 • In het kader van het werving en selectie proces, om nieuwe werknemers/kandidaten te zoeken.
  • De door kandidaat/medewerker door middel van het cv of per mail aangeleverde gegevens.
  • Indien deze gegevens worden ingevuld in het contactformulier op de website.
 • De gegevens die de betrokkene invult in het contactformulier.
  • Bij het aangaan van een zakelijke relatie.
 • De gegevens die benodigd zijn om de zakelijke relatie te onderhouden waaronder:
  • Volledige naam, telefoonnummer, e-mail adres en functie.
 • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiele) opdrachtgevers, gebruikt Quality een eigen cv dat door medewerkers van Quality en op basis van de sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld. Deze gegevens worden als vertrouwelijk aangemerkt en behandeld.

Bewaartermijn

Quality bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

De rechten van betrokkenen

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Inzage persoonsgegevens;
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Verwijdering van persoonsgegevens als Quality deze niet langer nodig heeft;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben.

Bovengenoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen contact opnemen met administratie@quality.nl of via 010 7142531 om de rechten uit te oefenen. Ook met betrekking tot klachten kan contact opgenomen worden met bovengenoemde contactgegevens. Wij proberen uw verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen.

Hoe beveiligt Quality persoonsgegevens?

Quality doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Zo hebben bijvoorbeeld alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Quality met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen

Cookies

Quality maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

Scroll naar boven