Consultancy

Een specifieke opdracht verdient de beste mensen

Quality staat bol van de expertise. Binnen consultancy ligt onze focus volledig bij data & security infrastructuren, waardoor wij een magneet zijn voor talenten die zich op dit vakgebied willen ontplooien en specialiseren. Onze mensen komen bij de meest vooraanstaande marktpartijen over de vloer; zoals de energiewereld, de industrie, de financiële dienstverlening, ziekenhuizen en de overheid. Deze opdrachtgevers schakelen onze diensten in omdat wij de beste mensen voor hun specifieke vraagstelling leveren.

"Ik kan u helpen bij de vertaling van een functioneel ontwerp naar een technische oplossing."

Advisering door onze consultants

Wilt u een werkbare oplossing voor een complex vraagstuk? Voor onze consultants is dat echt hun passie. Zij beschikken allemaal over engineering capaciteiten, waardoor zij starten met het stellen van de juiste vragen. Zij gebruiken daarbij uw architectuurblauwdruk als uitgangspunt. Alleen op die manier, zo is onze overtuiging, ontstaat er een vertaling vanuit de business naar functionele oplossingen. Als onze consultant alle informatie boven tafel heeft, gaat hij of zij aan de slag met het functioneel ontwerp. Dit ontwerp leidt bijvoorbeeld tot een bestek met functionele eisen en uiteindelijk tot een technisch ontwerp, die onze engineers weer kunnen uitvoeren en/of uitwerken.

Ondersteuning van onze engineers

Op basis van een functioneel ontwerp kunnen onze consultants of engineers een technisch ontwerp opstellen. Vervolgens kunnen onze engineers zo’n technisch ontwerp, en de daaruit voortvloeiende migratieplannen, binnen een specifiek project voor u uitvoeren. Deze engineers kunnen ook voor korte of langere tijd binnen een multidisciplinair team, eventueel in uw organisatie, specifieke systemen inrichten of bepaalde aanpassingen binnen uw technische infrastructuur uitvoeren. Ook kunnen zij, als onderdeel van een operationeel beheerteam, de bewaking en/of onderhoud van een netwerk voor hun rekening nemen.


Heeft u een vraagstuk dat een professionele blik vereist?
Quality
Barbizonlaan 45a
2908 ME Capelle a/d IJssel
Nederland
Tel: +31 (0)10 7142531
KvK 54945518 – Rotterdam

Privacy verklaring