home-donkerblauwe balk-Quality.svg

klantverhaal

logo-stedin-cases-quality.svg

Joulz / Stedin

← Terug naar overzicht

Quality begeleidt Joulz en Stedin van begin tot eind in de realisatie van een gloednieuw aangelegd glasvezelnetwerk en veilig en snel dataverkeer. Een infrastructuur zoals een glasvezelnetwerk bestaat uit een complexe samenstelling van onderdelen. Deze moeten ten behoeve van netwerken, dataopslag en beveiliging op de juiste manier gecombineerd worden. Maar al die data en informatie kunnen niet langer als losse onderdelen benaderd worden; de onderlinge afhankelijkheid is daarvoor veel te groot. Daarom heeft Quality bij deze case de architectuur in zijn volledige samenhang ontworpen en getoetst. 

cases-iconen-Quality-01.svg

Visie & Strategie

Om vorm te geven aan het complexe vraagstuk van Stedin gaat Business Architect Amadou Louh eerst samen met het bedrijf terug naar de basis. Waarom moeten de netwerkcomponenten vervangen worden, wat is het gewenste resultaat en wat is het gevolg, op korte en lange termijn? Wat is de werkelijke klantbehoefte? Om die en andere belangrijke vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is een heldere visie en strategie nodig. Amadou brengt ze samen met Stedin in kaart.

cases-iconen-Quality-02.svg

Architectuur

Na de goedkeuring van Stedin op de visie en strategie is het tijd om in samenwerking met Solution Architect Martijn Vuik en een Business Architect binnen het Design Office de architectuurblauwdruk te realiseren: de vertaalslag van de visie en strategie naar de architectuureisen. Ook onderdeel van de blauwdruk zijn het doel, de functie en de kosteneffectiviteit van de voorgestelde oplossing.

cases-iconen-Quality-03.svg

Functioneel ontwerp

De Network Architect, bij dit project ook Martijn Vuik, maakt in deze fase van het project de vertaalslag van de architectuurblauwdruk naar de functionele ontwerpen (High Level Designs) per deelgebied. In een High Level Design (HLD) worden alle architectuureisen en functies uit de architectuurblauwdruk aan specifieke maatregelen gekoppeld.

roy-employee-stories-join-our-team-quality

"Ik vind het werken bij stedin enorm interessant vanwege de energie transitie en de rol die het OT netwerk daar in speelt. Ik kom hierdoor met het schrijven van LLD's en het uitvoeren van migraties in aanraking met andere technieken dan die je normaal gesproken ziet in een IT omgeving."

Roy Levens heeft als Netwerk Consultant/Engineer gewerkt voor het project Stedin

home-blauwe balk-Quality.svg

cases-iconen-Quality-04.svg

Technisch ontwerp

Met de uitgebreid geteste functionele ontwerpen (HLD’s) en de overige documentstukken vanuit het Design Office, is het aan Network Consultants Dylan van Oudheusden en Herman Janson de taak om zich te buigen over de technische ontwerpen in het project Stedin, ook wel de Low Level Designs (LLD’s).

cases-iconen-Quality-05.svg

Uitvoering

De Network Consultants die de technische ontwerpen (LLD's) schreven, werken in deze fase nauw samen met Network Engineer Roy Levens. Zo wordt Roy onder andere aangestuurd en begeleid door Dylan bij het verzamelen van alle benodigde informatie voor de Change Implementation Plans (CIP’s), geschreven door Herman.

cases-iconen-Quality-06.svg

Beheer

Zowel tijdens als na het uitvoeren van deze complexe opdracht, waarbij het gehele netwerk wordt voorzien van glasvezelkabels en waarbij een legacy van meerdere systemen wordt getransformeerd naar een single IP/MPLS platform, moet ervoor gezorgd worden dat zowel het bestaande als nieuwe netwerk nauwlettend wordt beheerd en optimaal blijft functioneren.

Scroll naar boven