Quality is Connecting Knowledge

home-blauwe balk-Quality.svg

Blog

« Terug

Webinar Werken onder architectuur

werken-onder-architectuur-blog-quality.jpg06 okt

Bij Quality staat kennisdeling hoog in het vaandel. Om deze reden organiseren wij geregeld informatieve webinars en cursussen (door- en voor het team). We geloven erin, dat kennis en ervaring van één persoon over een bepaald onderwerp voor meerdere mensen interessant kan zijn. In tijden van Corona houden we de bijeenkomsten online, maar hopelijk kunnen we binnenkort weer live sessies organiseren. Onlangs namen René Hoogvliet & Martijn Vuik het team van Quality mee in een webinar over werken onder architectuur.

Waarom werken onder architectuur?

We horen nog te vaak dat organisaties weinig inzicht in hun ICT-landschap hebben of dat de business/lijnorganisatie te zelfstandig opereert zonder overleg met de ICT-afdeling. Organisaties hebben dit inzicht en deze samenwerking tussen de business/lijnorganisatie en de ICT-afdeling echter wel nodig om ‘in control’ te zijn m.b.t. onder meer de beheerbaarheid van het ICT-landschap, optimale IT/Business alignment, het toepassen van overeengekomen standaarden, conformeren aan tijdslijnen en budgetten. Door onder architectuur te werken zijn organisaties in staat om informatietechnologie optimaal in te zetten om hun strategie en organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken.

Werken onder architectuur kan organisaties helpen om dit inzicht te krijgen en noodzakelijke samenwerkings-verbanden te organiseren.

Hoe kan Quality hierbij helpen?

Het is van belang dat architectuur in een organisatie vanuit één centraal punt wordt begeleid en gecoördineerd. Alle onderdelen en architectuurdomeinen binnen een organisatie (e.g. visie, missie, strategie, business-architectuur, informatie- & data-architectuur, applicatie- & systeemarchitectuur, technische- en security-architectuur) worden namelijk in samenhang ontworpen, zodat een consistent geheel tussen architectuurdomeinen (en daarmee oplossingen) ontstaat dat rechtdoet aan en ondersteuning biedt bij de uitvoering van de strategie en het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie.

Met andere woorden: architectuur heeft als doel de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie zo efficiënt, consistent en effectief mogelijk te bereiken, waarbij deze doelstellingen en strategie altijd leidend zijn. En Quality helpt u graag hierbij:

Bedrijfsstrategie en Architectuur Framework

We starten door met uw stakeholders te overleggen om vast te stellen:

 • Wat de strategie is,
 • Wat reeds gedaan is om deze strategie uit te voeren,
 • Waar het aan schort. Wat de knelpunten zijn en wat de potentiële oplossingen zijn,
 • Hoe te komen tot de doelsituatie c.q. de target state of architecture.
 • Welke GAPs er bestaan en hoe deze te kunnen adresseren in een roadmap voor ICT. 

Vervolgens nemen we u mee in het beschrijven van de architectuurdomeinen voor uw organisatie. Hierbij haken we in op uw architectuurmethoden of we stellen in goed overleg een architectuurmethode vast aan de hand van frameworks als:

 • TOGAF (The Open Group Architecture Framework),
 • SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture),
 • DYA (Dynamische Architectuur),
 • NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)

Design Office

Daarnaast richten we ook het Design Office (D.O.) in (of haken we aan bij een bestaand gremium binnen uw organisatie waar architectuurvraagstukken samenkomen). Het D.O. is een officieel gremium binnen een organisatie. Het is opgericht om de strategie van een organisatie te bewaken, waarbij het de samenhang overziet en borgt tussen de architectuurdomeinen.

Quality_DesignOffice_300dpi.png

Deliverables

Werken onder architectuur leidt tot de samenstelling van een aantal artefacten zoals domeinmodellen en blauwdrukken. In een blauwdruk worden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen beschreven:

 • De architectuurbouwblokken van een bepaald architectuurdomein waaruit solution building blocks kunnen worden samengesteld,
 • De standaarden (ontwerpregels) die bij het ontwerpen gehanteerd dienen te worden en daarmee richting geven aan op te stellen afgeleide technische ontwerpen (HLD, LLD, Migratie).

Contact met Quality

Zoals je ziet komt er best wat kijken bij het Werken onder architectuur. Ben je ook op zoek naar inzicht in jouw ICT-landschap? Neem even contact met ons op: Telefoon: +31 (0)10 714 25 31 | E-mail: info@quality.nl.

Connecting Knowledge - Team Quality

Neem contact op

« Terug

Scroll naar boven