Quality is Connecting Knowledge

home-blauwe balk-Quality.svg

Architecture

architectuur-wat-doen-wij-quality.jpg

In control komen, IT-Business alignement, Aansluiting van de IT-strategie op de i-visie, werken onder architectuur….  Zijn zomaar enkele krachttermen die wij steeds vaker horen bij onze klanten. Het is onze ervaring dat organisaties weinig inzicht hebben in hun ICT-landschap, zeker in samenhang met gestelde organisatiedoelen waarbij een goed overzicht in en beheersbaarheid van het ICT-landschap absolute voorwaarden zijn. Wij kunnen u hierbij helpen door het opzetten van het zogenaamde ‘werken onder architectuur’. Maar wat is dat nu eigenlijk?

In het kort komt het erop neer, dat wij u helpen bij het naadloos aansluiten van uw IT-organisatie op uw businessbehoeften. Onze architecten zien vraagstukken op het gebied van architectuur in eerste instantie als een project met doelstellingen, waarbij zij de volgende samenhangende kerndomeinen onderscheiden en u hierbij kunnen consulteren en ondersteunen:

home-donkerblauwe balk-Quality.svg

Enterprise Architectuur (strategisch niveau)

Enterprise Architectuur vormt de blueprint die de structuur, de governance en het functioneren van uw organisatie in al haar facetten beschrijft en duidt. Enterprise Architectuur heeft als doel om te bepalen hoe uw organisatie haar huidige en toekomstige doelstellingen het meest efficiënt kan bereiken, waarbij deze doelstellingen worden vertaald naar de inrichting van de organisatie, processen en informatievoorziening. Enterprise Architectuur beschrijft de belangrijkste keuzen die gemaakt moeten worden en beschrijft deze in de vorm van (architectuur)-principes, richtlijnen en modellen.

Business Architectuur (bedrijfs- en procesniveau)

Met Business Architectuur worden uw informatiebehoeften en bedrijfsprocessen vastgesteld waarmee uw bedrijfsdoelstellingen kunnen worden gehaald. Hierbij wordt verder gekeken dan alleen de ICT-aspecten van architectuur. Er is ook oog voor ‘de mens’ achter het proces. Business Architectuur neemt al uw bedrijfsaspecten onder de loep en bekijkt hoe informatietechnologie het beste kan worden ingezet binnen uw organisatie. Met andere woorden: hoe functioneert uw organisatie optimaal?

Informatie Architectuur (informatieniveau)

De Informatie Architectuur beschrijft de inhoudelijke relaties en samenhang tussen applicaties en data onderling. M.a.w. welke informatie is nodig om uw organisatie te ondersteunen, hoe en waar is deze informatie gestructureerd en opgeslagen en op welke manier wordt informatie binnen en buiten uw organisatie ontsloten en gedeeld.

Technische architectuur (technisch niveau)

De Technische Architectuur beschrijft en duidt welke technische middelen nodig zijn om de informatievoorziening te laten werken zoals deze is beschreven in de Informatie Architectuur. Het gaat hierbij om infrastructurele onderdelen als netwerk, telefonie, platformen, mobility-componenten et cetera.

Naast de hierboven genoemde ‘klassieke indeling’ helpen wij u ook graag bij de volgende architectuurdomeinen die een steeds belangrijkere rol krijgen binnen organisaties. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op →

Cloud Architectuur

Cloud Architectuur verdient volgens ons een aparte status. Organisaties die wij helpen hebben vaak een ‘cloud, tenzij…’, ‘cloud first’ strategie geformuleerd, maar hebben doorgaans niet de expertise om ‘de cloud’ optimaal in te zetten voor het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen. In de cloud komen ook verschillende architectuurdisciplines samen (Enterprise, Business, Informatie, Techniek, Security), waardoor de materie complex is en het overzicht snel kwijt. Onze architecten hebben veel ervaring met cloudvraagstukken en helpen u dan ook graag de adoptie van de cloud succesvol toe te passen binnen uw organisatie.

▸ Lees meer over Cloud

Security Architectuur 

Security Architectuur is een set aan richtlijnen waarmee invulling wordt gegeven aan het informatiebeveiligingsbeleid van uw organisatie. Security Architectuur bestrijkt alle beschreven architectuurdomeinen en gaat dus verder dan alleen technische maatregelen. Ook organisatorische, administratieve en procesmaatregelen behoren tot de set aan richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging. Onze architecten assisteren u graag bij de inrichting en implementatie van uw Security Architectuur, waarbij zij ook rekening houden met de voor u geldende wet- en regelgeving.

▸ Lees meer over Security

sabsa-qualitytogaf-quality

Werken onder architectuur

Onze lead architecten helpen u graag verder met de inrichting en uitvoering van uw architectuurdomeinen door het begrip ‘werken onder architectuur’ toe te passen op uw organisatie. In goed overleg met u zorgen onze lead architecten voor de samenstelling en inrichting van een Architectuur Board en/of Design Office.

Binnen deze gremia nemen verschillende domeinarchitecten zitting, waarbij onder leiding van de lead architect uw bedrijfs- en ICT-strategie worden bewaakt en de samenhang tussen de genoemde architectuurdomeinen wordt geborgd.

Dit doen zij onder meer door het opstellen van roadmaps, het samenstellen van blauwdrukken op het gebied van de genoemde architectuurdomeinen, het toetsen van technische ontwerpen (gemaakt door de solution architecten) aan de architectuurblauwdrukken en het samenstellen of beoordelen van PSA’s (Project Start Architecture).

Architecture - werken onder architectuur.png
aanbestedingstrajecten-architectuur-wat-doen-wij-quality.jpg

Aanbestedingstrajecten

Op grond van uw Enterprise, Business, Informatie, Technische en Security Architectuur helpen onze architecten u ook graag bij aanbestedingstrajecten voor producten en diensten in voorgenoemde architectuurdomeinen.

Vanuit architectuur kunnen onze architecten de juiste requirements filteren en vaststellen op grond waarvan de uitvraag in de markt wordt gedaan. Ook kunnen onze architecten u assisteren bij het beoordelen van antwoorden vanuit de markt of u bijstaan tijdens dialoogfasen met potentiële opdrachtnemers.

Scroll naar boven